Thought leadership voor Nederlandse SaaS

Owlin, een AI SaaS voor Third-Party Risk Management (TPRM) en Market Intelligence helpt grote bedrijven om nieuws te structureren en risico- en marktinzichten te integreren in dagelijkse workflows. Grootste uitdaging voor 2022: de instroom van prospects van hoge kwaliteit aanzienlijk verhogen en tegelijk thought leadership verwerven. Gebruik maken van interne kennis en expertise als concurrentievoordeel. Samen met Owlin ging Gradient op zoek naar een sterke multi-channel aanpak voor thought leadership als onderdeel van een vraagontwikkelingsstrategie. Voortdurend waardeproposities delen en valideren via een verscheidenheid aan boodschappen en kanalen.

Nadat we zorgvuldig de basis hadden gelegd door de ideale klantenprofielen (ICP) en persona’s grondig te valideren, konden we meteen aan de slag. Het doel was deze ICP’s onvoorwaardelijk te informeren (geen gated content!) door waardevolle informatie over TPRM te verstrekken, hoofdzakelijk in de vorm van whitepapers. Onze doelgroepen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen die relevant zijn voor hun aankoopfase. Deze content werd verspreid via een hypergerichte LinkedIn-campagne.

Verkoopleads afkomstig van marketing worden goed verzorgd voordat ze aan verkoop worden doorgegeven, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een explosieve inkomstengroei. Ons KPI-dashboard op bedrijfsniveau biedt realtime inzichten in leadfasen en de totale verkoopcyclus voor voortdurende verbetering.

"Het realiseren van duurzame groei - vooral in uitdagende marktomstandigheden - vereist een combinatie van strategische planning op langere termijn en een sterke tactische uitvoering. Beide resultaatgericht. Werken met Gradient heeft geresulteerd in korte termijn impact op de omzet terwijl de top van onze funnel structureel is gegroeid. We zijn klaar voor groei!"

- Stefan Pekel, Chief Growth Officer Owlin

Book a strategy call with a Gradiator

Book a strategy call to see how our demand generation approach can help you transform your marketing system and: