Gespecialiseerde bureaus bundelen krachten met stichting Label34

Multidisciplinair collectief maximaliseert ondernemerschap en talentontwikkeling

Amsterdam/Haarlem, 11 oktober 2022 – Vandaag lanceren digital marketing agency Gradient, brand design agency Henry Handsome en digital development agency Synetic hun, collectieve Label34. Binnen dit strengths-based label komen de drie expertises en alle aanwezige talenten van de bureaus in Amsterdam en Haarlem samen. Volgens plan zullen in de komende jaren meer gespecialiseerde agentschappen toetreden. De visie is om ondernemerschap te maximaliseren. Dit door enerzijds klanten beter te bedienen als gespecialiseerde one-stop-shop en anderzijds een geïntegreerd kenniscentrum voor medewerkers te ontwikkelen. De combinatie leidt tot snelle en gerichte groei voor klanten en talent.

Binnen het nieuwe collectief blijven de bureaus zelfstandig werken en voegen zij hun expertise samen. Label34 biedt dus zowel strategie als multidisciplinaire uitvoering. Omdat alle oprichters van het agentschap actief betrokken blijven, is niet winst maar ondernemerschapsmaximalisatie het doel van het label. “We merken dat onze klanten liever met één bureau werken, maar wel specialisme verwachten”, zegt Joost Jongbloed, CEO van Gradient. “Met deze fusie hebben we ineens drie disciplines en tientallen jaren ondernemerservaring, met behoud van dezelfde toegankelijkheid. We werken allemaal vanuit onze eigen passie aan hetzelfde doel; daar krijg ik enorm veel energie van. Hopelijk ervaren onze medewerkers en cliënten hetzelfde. Als we in het eerste jaar voor een derde van hen waarde kunnen toevoegen, zijn we tevreden.”

Ontwikkeling van talent

Niet alleen cliënten, maar alle 85 medewerkers profiteren van het partnerschap tussen de bureaus. Naast ondernemerschap en creativiteit is talentontwikkeling dus een van de pijlers. Daartoe organiseren de bureaus onderlinge kennissessies en kennisevenementen voor klanten. Ook lanceren zij een intercompany traineeship, waardoor huidige en aankomende talenten zich op meerdere fronten kunnen ontwikkelen. “Binnen onze bureaus staat competentieontwikkeling centraal; daar hebben we elkaar ook gevonden”, zegt Joost Appers, Executive bij Synetic. “Nu we zoveel kennis in huis hebben, is het zonde als we daar geen gebruik van maken. Bovendien versterkt dit onze positie op de talentenmarkt, we kunnen jonge professionals als collectief echt veel bieden. Daarom is ons doel dat alle medewerkers binnen het eerste jaar kennis opdoen bij een partnerorganisatie. Ik vind het gaaf dat we op deze manier onze eigenheid kunnen behouden, terwijl we als totale organisatie stevig doorgroeien.”

Op sterke punten gebaseerd ondernemerschap

De naam van het label is gebaseerd op de 34 CliftonStrengths, een op wetenschap gebaseerde methode voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Alle drie de aangesloten agentschappen hebben dit in hun organisaties verweven, en na jaren van samenwerking herkenden zij elkaars competenties. Roel Stevens, Strategy Director bij Henry Handsome, legt uit: “Wij vinden dat je talenten hebt in plaats van ze te creëren. Als iedereen doet waar hij of zij goed in is, vergroot dat het werkgeluk en de efficiëntie. Onze competenties zijn vooral pragmatisch-strategisch, wat gedefinieerd kan worden als ondernemerschap. Zo beschikken de zes aandeelhouders binnen het collectief gezamenlijk over bijna honderd jaar ondernemerservaring. Die drive zien we ook terug bij veel van onze medewerkers en klanten. En dat kenmerkt voor mij Label34: ambitieuze mensen helpen groeien in datgene waarin ze uitblinken.”

Over Label34

Label34 is een collectief tussen digital marketingbureau Gradient (Amsterdam), brand designbureau Henry Handsome en digital development bureau Synetic (beide Haarlem). Binnen dit collectief werken alle bureaus zelfstandig vanuit hun eigen kantoor en helpen ze zowel elkaars klanten als medewerkers verder te groeien in datgene waarin ze uitblinken. Doordat de zes aandeelhouders van de drie bureaus hun expertise en disciplines bundelen, bieden de aangesloten bureaus een one-stop shop voor hun klanten. Daarnaast is Label34 een geïntegreerd kenniscentrum, waar alle 85 medewerkers hun persoonlijke talenten verder kunnen ontwikkelen. Zij doen dit op basis van de 34 CliftonStrengths, wat de naam van het label verklaart. Kijk voor meer informatie op de website.

Book a strategy call with a Gradiator

Book a strategy call to see how our demand generation approach can help you transform your marketing system and: