gobear

GOBEAR

schaalbare seo voor een aziatisch vergelijkingsplatform

OBJECTIVE

GoBear organisch dominant maken in Singapore en tegelijkertijd een schaalbare SEO infrastructuur en efficient proces implementeren waardoor agressief in meerdere Aziatische markten kan worden uitgerold. Winnen met SEO op financiële producten in Azië dus.

key results

zo deden we dat

Strategie en blueprint opgeleverd 100%
Technische SEO strategie geïmplementeerd 100%
Overkoepelend SEO dashboard beschikbaar 100%
HQ en lokale teams getraind 100%
SEO machine actief in 7 landen 100%
Organic als significant kanaal 100%

Voordat we daadwerkelijk konden beginnen met het bouwen van een SEO fundament moest er een duidelijk beeld zijn van de agressieve groeiplannen van GoBear en de huidige status. Deze laatste was vrij simpel. Aangezien er net was gelanceerd was er nog praktisch weinig gedaan aan SEO. Om die reden is er een eerst een SEO audit uitgevoerd en vervolgens een international SEO blueprint ontwikkeld. 

Vanuit hier kon de executie starten. Te beginnen met technische optimalisaties van het platform zodat de roll-out naar toekomstige markten meer schaalbaar werd, waaronder een migratie naar .com domein en het uitfaseren van de ‘single-page-application’ voor platte content pagina’s. Het team van Gradient was hierbij remote onderdeel van het sprint team.

Nadat de technische basics in place waren is er gewerkt aan het opbouwen van een intern SEO team en content teams voor lokale markten. Onze rol was hierbij ondersteunen in het sollicatie proces, het trainen van de SEO teams (op afstand en eens per 6 maanden een war week in Singapore) en het inrichten en managen van het overkoepelende SEO proces. En met succes. GoBear is nu een sterke speler op SEO in de landen waar ze actief zijn. En het interne SEO team is van 0 gegroeid naar 10+ native specialisten.

ivonne bojoh

"Gradient heeft ons begeleid in het opzetten van een sterke SEO fundering. Na een audit hebben hun specialisten een gedetailleerde aanpak opgesteld. Tijdens de implementatie heeft Gradient onze medewerkers opgeleid en (niet onbelangrijk) geënthousiasmeerd. Aan de hand van reports is het plan continue bijgesteld om te komen tot het beste eindresultaat. Hun voorliefde voor het vak en de gedrevenheid om resultaten te realiseren is een reden om hen nogmaals in te zetten voor een nieuw project."

Ivonne Bojoh – Co-founder GoBear

Services en technologie

toegepaste toolkit

SEO audit

Keyword research

SEO strategie sprint

International SEO blueprint

SEO dashboard

SEO specialist

SEO training voor marketeers

SEO training voor copywriters